Despre lemn

Lemnul. Lemnul de molid.

Lemnul este expresia complexității mirifice (Stanciu et al. 2015) a structurii macroscopice, microscopice și submicroscopice.
Importanța prelucrării superioare a lemnului rezidă și din faptul că aceasta se traduce prin venituri, locuri de muncă, venituri la buget, avantaje bioenergetice, valoare adăugată şi valoare socială pentru cetăţeni.
Prelucrarea lemnului, de a lungul timpului, a îmbinat tradiţiile locale şi curentele moderne, pentru a face faţă cerinţelor crescute de pe piața internă, dar și pentru a beneficia de avantajele pieţelor externe. În plus, valoarea obţinută prin vânzarea produselor finite a fost privită ca un avantaj atât pentru producători, cât și pentru muncitorii din țară, mai ales că, pentru multe localităţi din zona montană, prelucrarea lemnului constituie principala activitate economică.
Dar un produs finit din lemn, de calitate superioară, necesită și materie primă de calitate. Această materie primă, recoltată din pădurile țării, este rodul muncii silvicultorilor care, prin munca lor, contribuie la creșterea și dezvoltarea arborilor, obținându-se astfel un lemn de calitate superioară, atât de necesar industriei de prelucrare a lemnului.
Lemnul de molid reprezintă un bun deosebit de solicitat pe toate pieţele interne şi internaţionale, cu o utilitate benefică pentru omenire, prin numeroasele forme pe care le îmbracă după procesul de prelucrare, de la obiectele cele mai simple, la utilizările din ce în ce mai complexe, cum ar fi casele din lemn, mobilier etc., până la instrumentele muzicale.
Prelucrarea lemnului de molid, este o artă ce constă într-un şir de activităţi cu caracter ingineresc de transformare în produsele finite necesare traiului zilnic.

30 octombrie 2019

Lemnul. Lemnul de molid (II).

Producţia sortimentelor pe bază de lemn de molid, ca şi consumul acestora, a înregistrat creşteri semnificative în ultimile decenii.
Prelucrarea lemnului de molid, este o artă ce constă într-un şir de activităţi cu caracter ingineresc de transformare în produsele finite necesare traiului zilnic.
O întreprindere de prelucrare a lemnului de molid, indiferent de mărime, îşi adaptează strategia de lucru şi de funcţionare în funcţie de evoluţiile şi nevoile societăţii consumatoare, în plan tehnologic, economic şi social. În perioada actuală, strategia are ca linie de prioritate satisfacerea clienţilor.
Progresul tehnic şi tehnologic al prelucrării lemnului de molid, în general, și dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie fără limite, în special, precum şi creşterea nivelului de cultură şi aşteptărilor de la viaţă, practic a nivelului de trai, determină evoluţia rapidă a preferinţelor, gusturilor şi iversificarea nevoilor oamenilor, fără a ține seama de frontierele geografice.
În aceste condiţii, devin mai eficiente întreprinderile de prelucrare a lemnului care, prin sortimentele de produse finite oferite, pot asigura flexibilitatea acestui sector economic și pot satiface cerințele clienţilor.
Totodată, clienţii, indiferent de nivelul de trai, devin tot mai exigenţi faţă de calitatea produselor semifinite sau finite din lemn de molid. Ei formulează o serie de cerinţe privind caracteristicile produselor şi compatibilitatea acestora cu produse similare, văzute în diferite canale de informare.
În condiţiile economiei de piaţă de la nivel global, întreaga activitate legată de calitatea produselor semifinite sau finite din lemn de molid este stimulată de presiunea concurenţei, deci menţinerea calităţii produselor reprezintă o preocupare constantă a specialiștilor în domeniu.
Pe de altă parte, consumatorii finali sunt beneficiarii acestei lupte în asigurarea unei calități superioare, deoarece fiecare, în tendinţa de a-și creşte nivelului de trai, îşi doreşte şi aşteaptă produse mai ieftine, obținute într-un timp mai scurt, dar totuși, de calitate bună.
Cerinţele clienţilor, care în cazul silviculturii este consumatorul industrial cu vocaţia de prelucrarea a lemnului, exprimate, în general, prin performanţe, termene şi costuri, sunt satisfăcute într-o măsură diferită de diverşi factori din silvicultură, iar gradul de satisfacere a acestor cerinţe se regăseşte în însăşi noţiunea de calitate.

21 noiembrie 2019

Lemnul de molid (III).

MOLIDUL (Picea abies [L.] Karst.), în România, este considerată o specie foarte importantă, ocupând peste 22% (1.518.212 ha) din suprafaţa totală a pădurilor ţării (6.900.962 ha), date din IFN ciclul I, respectiv 1.372.325,59 ha din suprafaţa totală a pădurilor ţării (6.929.047,44 ha), date din IFN ciclul II şi peste 25 % din volumul pe picior. În ultimul deceniu, interesul pentru lemnul de molid a sporit considerabil, concomitent cu creşterea consumului de lemn din țară, în general, şi a exportului, în special.

Molidul se comportă foarte bine în culturi şi se extinde cu succes şi în afara arealului său natural, însă o stare fitosanitară corespunzătoare este greu de menținut datorită numeroaselor doborâturi de vânt.

În literatura de specialitate se menționează că cele mai periculoase sunt vânturile de mare intensitate, care provoacă calamități naturale, însă şi putregaiul roşu cauzează deprecieri importante, provocând pierderi calitative ireversibile ale masei lemnoase, ceea ce face ca acesta să fie considerat unul dintre factorii favorizanţi în manifestarea rupturilor produse de zăpadă şi a doborâturilor produse de vânt. De asemenea, s-a constatat că rupturile se produc la înălţimi diferite, o mare parte fiind localizate în prima treime a trunchiului, adică în zona lemnului de lucru. Cu toate acestea, procentul de arbori rupţi este cu mult mai mare decât cel al arborilor doborâţi, factorul determinant în ruperea arborilor sub acţiunea vântului fiind putregaiul roşu.

Pe de altă parte, există sesizări din partea agenţilor economici în legătură cu procentul mare de putregai la arborii puşi în valoare. În plus, pe teren pot fi observați numeroşi arbori atacaţi de ciuperca Heterobasidion annosum, din familia Bondarzewiaceae ordinul Russulales, care infectează arborii, cu intensităţi diferite, prin rănile de pe rădăcini, de pe tulpină sau din apropierea coletului. Astfel, arbori cu structura interioară puternic afectată apar în exterior ca perfect sănătoşi. Perturbaţia volumică provocată de exploatarea prioritară a lemnului doborât de vânt și zăpadă produce efecte negative datorită executării premature a lucrărilor silviculturale. În plus, neexecutarea la timp şi disproporţională, în special a lucrărilor de îngrijire (rărituri), conduce la efecte negative, care se extind inclusiv asupra rezistenţei arboretelor la doborâturi de vânt.

10 decembrie 2019