Confidenţialitate

Noi vom utiliza toate datele şi informaţiile despre care am aflat în îndeplinirea mandatului primit de la Dvs., sau în îndeplinirea sarcinilor în cadrul contractului, ca fiind confidenţiale, presupunând că publicarea acestor informații ar fi contrară intereselor Dvs.

Obligaţia de confidenţialitate nu subzistă în cazul informaţiilor a căror divulgare nu cauzează prejudicii Dvs., informaţiilor care au fost făcute publice pe orice cale sau care trebuie dezvăluite în baza unor dispoziţii legale sau a unor decizii ale autorităților administrative sau judiciare competente.

Dvs. veți utiliza toate datele şi informaţiile elaborate sau comunicate de noi ca fiind confidențiale, presupunând că publicarea acestor informații ar fi contrară intereselor Dvs.