Soluții tehnice pentru industria lemnului

1.Viziune

Prin intermediul activității noastre oferim partenerilor soluții de proiectare și pregătire a procesului de fabricație a produselor din lemn și pe bază de lemn.

Totodată, oferim consultanță tehnică în procedurile de accesare a fondurilor provenite proiecte.

2. Misiune

Oferim un confort partenerilor prin identificarea de soluţii personalizate ţinând cont de resursele şi posibilităţiile tehnice ale fiecăruia.

Migraţia masivă a forţei de muncă din industrie, coroborată cu nevoile crescute pentru produse din lemn, ne oferă şansa de a fi un real ajutor pentru firma Dvs.

3. Valori

Resursa umană calificată (ingineri proiectanți mobilier), experienţa acumulată, cunoștiinţele despre produse IT software şi hardware.

4. Detalii despre produsul/ serviciul oferit   

Produsul oferit este documentația tehnică necesară realizării mobilei şi a produselor finite din lemn şi din materiale pe bază de lemn.

Produsul și anume documentaţia tehnică se compune din: desene 3d în spațiu, 2d în plan, secţiuni, detalii, scheme de găurire, scheme de asamblare, nomenclatoare, norme de consum, desene de ansamblu…

Ca și procedură, primul pas este să aflăm ce doatări are firma Dvs. şi prin ce flux tehnologic se ajunge la produsul finit. Noi nu vrem să aveți cheltuieli suplimentare pentru a putea lucra cu noi, noi vrem să ne mulăm pe ritmul şi tehnologia Dvs., ca şi cum am lucra în atelier. În acest sens noi vom face vizite la fabrica Dvs. şi vom învăţa modul de funcţionare  a acestuia. Totodată în acest fel ajungem să cunoaştem stilul Dvs. de a face documentaţia tehnică, nivelul şi gradul de complexitate cerut de atelier pentru documentaţia tehnică, componentele pe care le utilizați pentru documentaţie tehnică.

Urmează realizarea unui proiect exemplu conform cerinţelor Dvs. şi întocmim o ofertă personalizată ţinând cont de componentele necesare din documentaţia tehnică.

Produsul final îl concepem modular, adică realizăm din documentaţia tehnică ceea ce vrea partenerul. De exemplu 3d, sau 3d şi 2d cu nomenclatorul de repere etc..

Fiecare produs realizat trebuie să aibă şi verificator.

Totodată prin contractul de prestări servicii beneficiarul, adică Dvs., a produsului realizat va face verificare de câtre verificatorul propriu, ceea ce înseamnă acceptul final al produsului realizat şi acum se va face facturarea onorariului stabilit.

Firma Dvs. primește documentația tehnică on-line, o verifică și o predă spre producție. Având în vedere că se utilizează stilul de producție a firmei Dvs., cei din producție nu vor avea probleme în a-l pune în aplicare.

Prin consultanță tehnică putem ajuta la elaborarea soluțiilor tehnice necesare accesării fondurilor provenite din proiecte. Prin colaborarea cu consultantul, putem să găsim soluția tehnică optimă de care aveți nevoie.

5. Valoarea adăugată a serviciului

Constă în oferirea de soluţii reale şi funcţionale pentru firma Dvs. de prelucrare a lemnului. Experienţa, expertiza ne dă posibiliate să reacționăm rapid, promt şi tehnic corect pentru elaborarea diferitelor proiecte.

Colaborarea este pe bază de contract, după verificare şi acceptare, elaborăm factura pentru onorariu.

Ocazional sau continuu putem colabora. În contractul de colaborare avem şi o clauză de confidenţialitate. Drepturile de autor vor fi ale Dvs., firma  noastră în calitate de furnizor va avea numai drept de folosinţă ca bună practică,dar cu acordul scris al Dvs.